Asukkaille

Maakuntauudistus on suuri aluehallinnon uudistus jonka lopputuloksena Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa. Jatkossa maakunta järjestää asukkailleen palveluita, jotka ovat nykyisin kuntien, kuntayhtymien tai valtion järjestämiä.

Maakuntauudistuksella luodaan Suomeen moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee kaikkia asukkaita. Uudistuksella turvataan tärkeät palvelut ja sujuvoitetaan asiointia. Kansalaiset saavat paremmat mahdollisuudet mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman alueensa päätöksentekoon.

Uudistuksen vaikutukset asukkaan palveluihin

Uusi maakunta järjestää jatkossa palveluita ja tehtäviä, joiden takana on nyt kunta tai valtio.
Maakunnan tehtäviin kuuluu 1.1.2020 alkaen:

 • sosiaalihuolto
 • terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • työ- ja elinkeinopalvelut (eli kasvupalvelut)
 • ympäristöterveydenhuolto
 • aluekehittäminen
 • alueiden käytön ohjaus ja maakuntakaavoitus
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
 • maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen

Valinnanvapaus

Valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa laajennetaan:

 • Pääset nopeammin lääkäriin ja sosiaalityöntekijälle.
 • Voit valita haluamasi sote-keskuksen ja hammashoitolan.
 • Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun (samat asiakasmaksut).
 • Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen.
 • Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään päivystykseen, kuten ennenkin.

Maakuntavaalit

Maakunnan asioista päättää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Se päättää ja vastaa maakunnan taloudesta ja toiminnasta.
Lokakuussa 2018 järjestettävissä maakuntavaaleissa pääset äänestämään omaa ehdokastasi maakuntavaltuustoon.
Maakuntavaaleissa äänestetään kuntarajojen yli. Äänesi on tärkeä, muista vaikuttaa!