Henkilöstölle

Kainuun maakuntauudistuksessa valmistellaan henkilöstöasioita oman työryhmän voimin. Valmistelu koskee maakuntaan fuusioituvien organisaatioiden henkilöstöä, joka tarkoittaa n. 4000 työntekijää. Valmisteltaviin asioihin kuuluvat mm. liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvan henkilöstön kartoittaminen, siirtosuunnitelmien ja -sopimusten valmistelu sekä erilaiset henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Vaikka kaikilla henkilöstöjärjestöillä on edustaja henkilöstötyöryhmässä, haluamme kuulla myös henkilökunnan mieltä askarruttavia asioita. Valmisteltavia asioita on paljon, joten kysymyksiä voi herätä monesta eri asiasta. Kainuun maakunta- ja sote-uudistus järjesti henkilöstöinfon 2.5.2018 Kajaanin kaupungin valtuustosalissa. Lähetä palautetta tilaisuudesta tai jatkokysymyksiä seuraavaan henkilöstöinfoon lomakkeella.

Luonnos konsernirakenteeksi 25.6.2018

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä hyväksyi uuden maakunnan konsernirakenteen luonnoksen. Luonnos on pohjana syksyn koetalousarvion laadinnalle. Lue koko uutinen täältä.

Uuden maakunnan konsernirakenteen pohjaversiot 6.6.2018

Kainuun uuden maakunnan konsernirakennetta hahmotellaan parhaillaan. Pohjatyötä tekee LGR Consulting Oy:n Jouko Luukkonen, joka on esitellyt uudistuksen ohjausryhmälle vaihtoehtoisia rakennemalleja. Maanantain 14.5. kokouksessa ohjausryhmä linjasi, että jatkovalmistelussa keskitytään yhden liikelaitoksen malliin. Toisessa vaihtoehdossa liikelaitokseen sijoittuisi vain sote-tuotanto, jonka pitää lain mukaan hoitaa liikelaitoksessa. Toisessa vaihtoehdossa liikelaitokseen sijoittuisivat myösympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi, lomitus ja kasvupalvelujen tuotanto.

Liitteenä olevat rakenne-ehdotukset ovat vasta alustavia. Tavoitteena on, että kesäkuun 2018 ohjausryhmässä perusratkaisuja linjataan edelleen. Lopulliset päätökset tekee vuoden 2019 alussa syksyn vaaleissa valittu maakuntavaltuusto.

Lähetä meille palautetta organisaatioluonnoksesta tai liikelaitosmallista, sana on vapaa!

Henkilöstöinfon 2.5.2018 esitysmateriaalit: