Yrityksille

Uudistuksen tavoitteena on vastata entistä paremmin yritysten ja työmarkkinoiden nopeisiin muutoksiin ja löytää parhaita keinoja alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Työvoima- ja kasvupalveluiden tuottamiseen tulevat entistä vahvemmin mukaan palveluyritykset ja samalla syntyy sekä uusia innovaatioita että uutta markkinaa. Tämä avaa myös paikallisille yrityksille lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla lisääntyvät myös yrityspalveluiden vaihtoehdot, joista voi löytyä yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivia yrityspalveluita; koulutusta, konsultaatiota ja kehittämispalveluita. Saat siis jatkossa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen tarvitsemiasi palveluita ja tukea omalta maakunnaltasi. Maakuntien kautta saat käyttöösi myös valtakunnalliset kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelut (Business Finland).

Maakunta voi tuottaa palveluja itse ja ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Laajempi valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjoaa yrittäjille uusia toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti mahdollistavat pienillekin tuottajille uusia asiakkuuksia.

Yrittäjät ja yritykset ovat usein aktiivisia alueensa kehittäjiä ja maakunta- ja sote-uudistuksen myötä asukkaille avautuu yhä laajemmat osallistumismahdollisuudet koko maakunnan kehittämiseen. Maankäytön suuret linjat, liikenneinfra ja monet muut alueen rakenteelliset asiat päätetään maakuntavaltuustoissa, jotka valitaan maakuntavaaleissa. Aloiteoikeus, erilaiset neuvostot ja asiakasraadit vievät myös alueen kehittämistä eteenpäin. Osallistumisen lisääminen on myös yritysten etu.